Cafeteria 2013

Cafeteria 2013 – Miből válogathatunk az idén

Adóteher növekedés

Nagyon fontos változás, hogy az idén már több adóteherrel kell számolnunk az előző évhez képest, de még így is marad némi adóelőny a kifizetői közteher mellett adható egyéb juttatásokhoz viszonyítva.

 • béren kívüli juttatásokat továbbra is 16 % személyi jövedelemadó terheli, viszont 2013-tól a 10 százalékos egészségügyi hozzájárulás helyett már 14 % gészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az adóalapja nem változott, az a juttatás 1,19-szerese marad. Az előzőek tehát azt jelentik, hogy 2013-tól az összes adóteher a béren kívüli juttatások után 35,7 %lesz.
 • Egyes meghatározott juttatások magasabb adóteherrel adóznak, ami azt jelenti, hogy 16 % személyi jövedelemadó mellett 27 % egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Ebben az esetben az összes munkáltatói adóteher  51,17 %.

Milyen juttatásokat  adhatunk ?

Az alábbiakban egy áttekintést kívánunk adni arra vonatkozóan, hogy 2013-tól mely juttatások jöhetnek számításba a cafeteria rendszerének kialakítása során.
Miután több elemnek a minimálbér bizonyos százaléka szab korlátot, fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy idéntől a minimálbér 93.000 Ft-ról 98.000 Ft-ra emelkedik.

Béren kívüli juttatások

 • Iskolakezdési támogatás minden gyermek után évente a minimálbér 30 %, szülőnként adható.  2013-tól azonban csak papíralapú vagy elektronikus utalvány formájában, azaz megszűnt a számlával való elszámolás lehetősége. Az utalványok a kibocsátás évének utolsó napjáig lesznek felhasználhatóak.
 • Iskolarendszerű képzés munkáltató által átvállalt költsége évente a minimálbér két és félszereséig terjedhet.
 • Helyi utazási bérlet továbbra is kizárólag munkáltató nevére szóló számlával, a bérlet értékéig számolható el.
 • A munkáltató saját üdülőjében a munkavállalónak és közeli hozzátartozónak nyújtott üdülési szolgáltatás személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó mértékben.
 • Erzsébet utalvány 2013-tól véglegesen is felhasználható melegétel vásárlásra. Az utalvány havi keret összege idén 5 ezer forintról 8 ezer forintra emelkedik.
 • Az étkeztetéssel kapcsolatos juttatások másik formája a munkahelyi étkeztetés formájában nyújtott támogatás. 2013-tól akkor is munkahelyi étkeztetésnek minősül a munkáltató telephelyén biztosított étkeztetés, ha azt nem csak kizárólag a munkáltató munkavállalói vehetik igénybe. A munkahelyi étkeztetés címén legfeljebb havi  12 500  forint értékű juttatás adható.
 • A kétféle étkeztetési juttatás közül a magánszemély választhat, de akár mind a kétféle juttatást is igényelheti. Ez nem zárja ki, hogy a munkáltató a következőkben ismertetett SZÉP kártya vendéglátás-szolgáltatás kártyájára is utaljon a dolgozójának, amit akár munkahelyi étkeztetésre is fel tud használni.
 • Széchenyi-pihenőkártya keretében továbbra is három féle juttatás adható:
 1.               szálláshely-szolgáltatásra évi      225.000 forint,
 2.               vendéglátás-szolgáltatásra évi   150.000 forint és
 3.               szabadidő eltöltését, rekreációt, egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra évi 75.000 forint.

2012. decembertől bővült a szabadidő kártya felhasználásnak lehetősége. A jövőben felhasználható még uszoda belépőre, uszoda bérletre, sportpályák bérlésére, sporteszközkölcsönzésre, egyéb humán-egészségügyi szolgáltatáson belül dentálhigéniai kezelésre, terhes gondozásra és fizikoterápiás szolgáltatásra is.

Szabályozásra került, hogy a kártyabirtokos halála esetén a kibocsátó intézmény a hagyatéki eljárás végéig zárolja az elektronikus utalvány nyilvántartását, és az nem jár le.

 • Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba béren kívüli juttatásként a minimálbér 50 százalékáig fizethető havonta pénztári hozzájárulás.
 • Béren kívüli juttatásnak minősül az a munkáltatói hozzájárulás, amely önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önsegélyező pénztárba történik havonta a minimálbér 30 százalékáig. 2013-tól az önkéntes pénztárból újfajta szolgáltatások is téríthetőek, mint például tanévkezdési támogatás, közüzemi díjak, lakáscélú devizalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatása, otthoni gondozás, valamint időskorúak támogatása.
 • Foglalkoztatói hozzájárulás a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe havonta a minimálbér 50 százalékáig.

 

Egyes meghatározott juttatások

 • Egyes meghatározott juttatásként adózik a csekély értékű ajándék formájában adott juttatás legfeljebb évi három alkalommal a minimálbér 10 százalékáig. Ez lehet termék, szolgáltatás vagy utalvány (ha azon fel van tüntetve, mire használható). A juttatással kapcsolatban nyilvántartási kötelezettség terheli a juttatót.
 • Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek azon termékek, szolgáltatások, amelyek esetében a juttatás a magánszemélyeket azonos értékben vagy bármely munkavállaló által megismerhető szabályzat alapján illeti meg. Fontos, hogy a jogosultak körét a belső szabályzat ne egyénileg, hanem a munkakör, beosztás, munkaviszonyban eltöltött idő vagy más ismérv alapján határozza meg, de a csoportképzés nem lehet teljesítménytől függő.

Fontos változás! 2013-tól nem adható egyes meghatározott juttatásként a fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány, még ha mindenki kapja, akkor sem. Ha ilyen utalványt biztosítunk a munkavállalónak, akkor csak bérként adózhat.

 • A 2013. évi változások alaposan átalakították a biztosítások adózási szabályait. A kockázati biztosítások egy hóra jutó díja a minimálbér 30 %-áig adómentes, azonban az e feletti rész adóköteles és egyes meghatározott juttatásként adózik. Kockázati biztosításnak az a biztosítás fog minősülni, aminek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke. A megtakarítási biztosítások (amelynek van lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke) esetén a biztosítási díj teljes mértékben egyes meghatározott juttatásként adózik.

 

Adómentes juttatások

 • Az idei évtől a sportesemények mellett a kulturális szolgáltatások is előtérbe kerülhetnek, ugyanis a sporteseményre szóló belépő mellett 2013-tól a kulturális belépő is adómentes évi 50 ezer forintig. Felhasználható muzeális intézmény és művészeti létesítmény kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz– vagy zeneművészeti előadásra szóló belépőjegyre, bérletre. Annak elősegítésére, hogy a fent említett szolgáltatásokat könnyebben igénybe lehessen venni, várhatóan az idén bevezetésre kerülnek a Nemzeti Üdülési Szolgálat által új utalványtípusok, úgymint az Erzsébet Sport, Erzsébet Kultúra utalványok.

Kiegészítő információként figyelemmel kell lenni, hogy béren kívüli juttatás évente egy éves keret összegéig adható, ami jelenleg évi 500 ezer forint. A béren kívüli juttatás éves keretének túllépése esetén a juttatás egyes meghatározott juttatásként adózik.

Szintén egyes meghatározott juttatásként fog adózni az a béren kívüli juttatás, amely az adott korlátot haladja meg. Abban az esetben tehát, ha havi 10 ezer forint Erzsébet utalványt adunk a munkavállalónak, akkor 8 ezer forint béren kívüli juttatásként, míg 2 ezer forint egyes meghatározott juttatásként adózik.

 

 

Nyelv Kiválasztása
Archívum