Számla kötelező tartalmi elemei – 2013

Számla kötelező tartalmi elemei – számlázás szabályai – 2013

Az ÁFA törvény 169. §-a tartalmazza tételesen a számla kötelező adattartamára vonatkozó előírásokat. A törvény szövegének értelmezése  jogi szövegkörnyezetben nehezen értelmezhető. Átfordítva hétköznapi nyelvre…

Minden számlán az alábbi adatokat kötelező feltüntetni:

 • számla kibocsátás kelte
 • számla sorszáma, amely a számlát egyértelműen azonosítja
 •  számlakiállítónevecíme, adószáma
 •  vevőnevecíme
 •  értékesített termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége, nettó egységára (adó nélküli értéke)
 •  számla nettó értéke (adó nélküli értéke)
 •  ÁFA százaléka és értéke

Esetfüggő kötelező tartalmi elemek:

 •  “Kisadózó” szöveg feltüntetése, ha a számlakiállító KATA (kis adózók tételes adója) szerint adózik
 •  számlakiállító közösségi adószáma, amennyiben EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz
 •  vevő adószáma  (külföldi vevő esetén közösségi adószám), amennyiben fordított áfa-s számlát állít ki vagy ha EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz vagy amennyiben a számla ÁFA értéke eléri a 2 millió forintot és a számlát kiállító és a vevő is belföldi
 •  számla teljesítésének napja, amennyiben az eltér a számla kibocsátás keltétől
 •  alkalmazott árengedmény, amennyiben azt az egységár nem tartalmazza
 •  adómentesség esetén jogszabályi hivatkozás vagy más utalás (pl. ÁFA kulcs neve) arra, hogy az értékesített termék/szolgáltatás mentes az adó alól
 •  devizás számla esetén, az ÁFA értéke forintban átszámolva (akkor is, ha az 0 Ft), illetve az átszámításhoz alkalmazott árfolyam
 •  “pénzforgalmi elszámolás” kifejezés feltüntetése, ha az adóalany a pénzforgalmi adózási módot választotta
 •  “önszámlázás” kifejezés feltüntetése, ha a terméket/szolgáltatást nem az ügyletet teljesítő (szállító), hanem a terméket beszerző (vevő) állítja ki
 •  “fordított adózás” kifejezés feltüntetése fordított áfa-s számla esetén (amikor az értékesített termék/szolgáltatás után a vevő az adófizetésre kötelezett)
 •  EU-n belül, adó felszámítása nélkül értékesített új közlekedési eszközre vonatkozótechnikai adatok (259. § 25. pont)
 •  “különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák” kifejezés feltüntetése utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén
 •  “különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” kifejezés feltüntetése használt ingóság értékesítése esetén
 •  “különbözet szerinti szabályozás – műalkotások” kifejezés feltüntetése műalkotás értékesítése esetén
 •  “különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezés feltüntetése gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetén
 •  pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma, amennyiben a számlát a cég pénzügyi képviselője (pl. könyvelő) állította ki

Opcionálisan (nem kötelezően!) feltüntethető adatok:

 •  értékesített termék/szolgáltatás besorolási jelölése pl. VTSZ / SZJ / TESZOR szám, stb.
 •  fizetési mód
 •  fizetési határidő
Nyelv Kiválasztása
Archívum